Vítáme Vás na www stránkách firmy E-SOFT, spol. s r.o., kde můžete nalézt základní informace o našem softwarovém produktu IESWIN.

E-SOFT, spol. s r.o., Selská 8, 614 00 Brno, Tel./fax:  545 230 029, ies@esoft.cz

    INTEGROVANÝ EKONOMICKÝ SYSTÉM IESWIN

       software pro vedení ekonomických agend v podvojném účetnictví

  E-SOFT®, spol. s r.o., Bubeníčkova 38, 615 00 Brno, tel.: 545 230 029, e-mail: ies@esoft.cz,, DIČ: CZ44013710,

   
     Produkty
    > IESWIN
    > IESWIN LIGHT
    > IESWIN START
    > Moduly systému
    > Moduly Plus
    > Mzdy
 

Ceníky

 

Služby a podpora

 

Objednávka

 

Ke stažení

 

E-SOFT

 

Produkty - Moduly Plus

 

Banka HOME-BANKING

  Modul BANKA umožňuje propojení bezdokladového styku s bankovním ústavem a systémem IESWIN. Příkazy k úhradě z modulu Likvidace faktur došlých jsou pomocí modulu Banka připraveny k odeslání prostřednictvím bankovního komunikačního software do banky. Bankovní výpisy přijaté bankovním komunikačním software jsou transformovány až do formy účetního dokladu, kde program automaticky doplní u úhrad faktur dle variabilních symbolů příslušné účty pohledávek a závazků dle knih faktur vydaných a došlých a úhrady faktur pak automaticky zapíše do knih faktur.

Účetnictví PLUS - plán nákladů a výnosů, nadstandardní funkce.

Pokladní prodej - rozšíření modulu pokladna o možnost vstupovat do modulu sklad

a vystavovat prodejky za hotové.

 

Zakázkový list - podrobná evidence dokladů z hlediska sledování stavu zakázek, jejich plnění, sledování efektivity zakázky, meziroční přehledy za celé období trvání zakázky. Provázanost se všemi moduly IESWIN.