Vítáme Vás na www stránkách firmy E-SOFT, spol. s r.o., kde můžete nalézt základní informace o našem softwarovém produktu IESWIN.

E-SOFT, spol. s r.o., Bubeníčkova 38, 615 00 Brno, Tel.:  545 230 029, ies@esoft.cz

    INTEGROVANÝ EKONOMICKÝ SYSTÉM IESWIN

       software pro vedení ekonomických agend v podvojném účetnictví

  E-SOFT®, spol. s r.o., Bubeníčkova 38, 615 00 Brno, tel.: 545 230 029, e-mail: ies@esoft.cz,, DIČ: CZ44013710,

   
     Produkty
    > IESWIN
    > IESWIN LIGHT
    > IESWIN START
    > Moduly systému
    > Moduly Plus
    > Mzdy
 

Ceníky

 

Služby a podpora

 

Objednávka

 

Ke stažení

 

E-SOFT

 

Produkty - IESWIN

 

IESWIN

Integrovaný Ekonomický Systém IES je modulární, moderně koncipovaný software pro prostředí Windows. Integrovaný Ekonomický Systém je vhodný pro všechny typy firem: podnikatelské subjekty (s povinností auditu, bez povinnosti auditu), rozpočtové, příspěvkové organizace, strany, nadace a jiné nevýdělečné organizace, pro účetní firmy, daňové poradce a auditory.

 

Systém IES se skládá z těchto vzájemně propojených modulů:

Účetnictví, Sklad, Fakturace, Likvidace faktur došlých, Pokladna, Majetek, Banka.

Jednotlivé moduly mohou být instalovány i samostatně. Vzájemná provázanost modulů systému umožňuje z dokladu pořízeného v kterémkoliv modulu automaticky promítnout příslušné informace do celého systému. Doklady v celém systému lze pořizovat s neomezeným počtem řádků, položek. Je možné účtování do různých účetních období (hospodářských roků) současně. Hospodářský rok nemusí být shodný s kalendářním rokem. Na pozadí prvotních dokladů pořizovaných ve věcných modulech se automaticky vytvářejí účetní doklady předkontované dle nastavených číselníků a položek, a to i ve střediskovém členění. Je možné účtovat také na zakázky, které lze sledovat i meziročně. Doklady je možné podle potřeby upravit či doplnit. V celém systému lze účtovat o cizích měnách, devizových účtech, valutových pokladnách. Evidence pohledávek, závazků apod. v cizích měnách je vedena na podrozvahových účtech.

  

• Síťová i nesíťová verze •

• Multiverze pro zpracování neomezeného počtu účetních agend •

• Přehledné a srozumitelné obrazovky v celém systému •

• Jednoduché intuitivní ovládání klávesnicí i myší, funkce programu lze vyvolávat myší i klávesnicí •

• Oblíbený software pro účetní, daňové poradce, auditory, ale i pro pracovníky zásobování či odbytu •

• Zúročeny 15-ti leté zkušenosti z praxe účetních, daňových poradců •

• Neustálý vývoj programu, reakce na legislativní změny, na požadavky uživatelů •

• Ve všech modulech je řada kontrolních funkcí, které kontrolují korektnost zadaných údajů uživatelem•

• Přehledné a srozumitelné obrazovky v celém systému.•

Z pořízených dat lze kdykoliv vytvořit výkaz DPH, předvahu, rozvahu, výsledovku, Cash Flow a další nejrůznější sestavy bez jakéhokoliv uzavírání období či zablokování dat.

Při pořizování věcných dokladů jako jsou např. Faktura, Příjemka na sklad, Prodejka apod. vznikají „zadarmo bez práce“ předdefinované účetní předkontace, které lze jednoduše upravovat. V praxi to znamená, že např. pracovník ve skladě prodává zboží ze skladu a na pozadí se mu automaticky vytváří účetní předkontace.

Nemusí mít tedy žádné znalosti o účtování a přesto účtuje.•

• Samozřejmostí je uživatelské definování vlastních syntetických a analytických účtů, které lze označit

jako saldokontní i zpětně.•

• Bezbariérové opravy věcných dokladů.•

• Pro začínající firmy nebo firmy neúčtující v cizí měně je určena cenově výhodnější verze LIGHT a START. Tyto verze lze kdykoliv rozšířit na Plnou verzi a to bez zásahu do dat.•